Maskinskydd

Maskinskydden förbättrar verkstadsmiljön och skyddar framförallt operatörerna vid maskinerna mot spån, olja och icke önskvärda partiklar. Med bullerskydden kan vi väsentligt minska bullernivån (dB). Dessa ovannämnda faktorer bidrar till att minska frånvaro % från arbetsplatsen samt arbetsolyckor hos operatörerna som vi strävar att avhjälpa med våra skydd. Med våra skydd kan vi förbättra säkerheten även i gamla maskiner. Detta innebär att ny anskaffning kanske inte är nödvändig med beaktande av arbetarskyddslagen.

MASKINSKYDD

Produkter

Hittade du din?