Maskinskydd

Maskinskydden förbättrar verkstadsmiljön och skyddar framförallt operatörerna vid maskinerna mot spån, olja och icke önskvärda partiklar.

Maskinspecifika
NÖDSTOPP-lösningar

Startarna uppfyller branschens krav och har till exempel ett primärt stoppkommando, underspänningsskydd och kontakter för en extern nödstoppsknapp.

FinnSafetys kostnadsfria undersökningar om skyddsutrustning

Föreslå ett möte eller lämna en kontaktförfrågan.

Den ledande tillverkaren av maskinskyddsutrustning i norra Europa

Vi har mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av skyddsutrustning. Våra tjänster omfattar rådgivning, kartläggning, dimensionering, installation, underhåll och reservdelar. Vi tillhandahåller också riskbedömningar för maskiner och utrustning, säkerhetsundersökningar och personlig skyddsutrustning.

Våra skyddsanordningar är CE-märkta och tillverkas vid vår fabrik i Keuruu i enlighet med ISO 14120: 2015-standarden.

Riskbedömningar

Vi förbereder rums-, maskin- och utrustningsspecifika risk- och riskbedömningar för arbetsytor. Från säkerhetskartläggningen får kunden en risk- och riskbedömningsrapport, som behandlar och bedömer de identifierade riskerna och farorna per anläggning, maskin och enhet, och presenterar förslag på åtgärder för att eliminera och minska riskerna och farorna.

Kontakta oss med hjälp av formuläret