Fräsmaskinskydd

Skydd mot spån, vätskestänk – och verktygsbrott. Manövrering och låsning av skyddet i önskat läge sker dels genom vridning kring sin nedre fästpunkt, dels genom att trycka på handtaget på manöverarmen, som påverkar ventilerna och frigör cylindrarna. Skyddskåpan har kulledat fäste och låses till önskad position med ett snabbhandtag. LED-belysning som ingår som standard.

Produkter

Hittade du den produkt du letade efter?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom två arbetsdagar.

Vad är ett fräsmaskinskydd? 

Fräsmaskinskydd är säkerhetsanordningar designade för att skydda operatörer från farliga delar och material under användningen av fräsmaskiner. Dessa skydd är viktiga för att förhindra skador från roterande delar, flygande spån och andra risker som är förknippade med fräsmaskiner. 

Varför är fräsmaskinskydd viktiga? 

Fräsmaskinskydd spelar en avgörande roll för att hålla en säker arbetsmiljö. Genom att använda dessa skydd minskas risken för allvarliga olyckor och skador. Dessutom bidrar de till att uppfylla säkerhetsstandarder och lagkrav, vilket skyddar både arbetsgivare och arbetstagare. 

ISO 14120:2015 och CE-märkning 

Våra fräsmaskinskydd är tillverkade i enlighet med ISO 14120:2015-standarden. Denna standard sätter kraven för skyddens konstruktion och hållbarhet, så att de effektivt skyddar operatörer från maskinens farliga delar. Dessutom är våra fräsmaskinskydd CE-märkta. Det innebär att de uppfyller EU:s säkerhets-, hälso- och miljökrav. CE-märkningen garanterar att produkterna är lämpliga för användning inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och att de håller en hög säkerhetsstandard. 

Vanliga typer av fräsmaskinskydd 

Det finns olika typer av fräsmaskinskydd som kan anpassas efter specifika maskiner och arbetsmiljöer. Här är några vanliga typer: 

  • Fasta skydd: Permanenta skydd som inte kan flyttas eller justeras. Dessa är idealiska för maskiner som inte kräver frekvent justering. 
  • Rörliga skydd: Skydd som kan öppnas eller flyttas för att ge tillgång till maskinen vid behov. Dessa är praktiska för maskiner som kräver regelbundet underhåll eller justering. 
  • Justerbara skydd: Skydd som kan anpassas för att passa olika arbetsuppgifter och maskiner. Dessa ger flexibilitet och anpassningsbarhet i olika arbetsmiljöer. 

Hur installeras fräsmaskinskydd? 

Installationen av fräsmaskinskydd varierar beroende på typen av maskin och skydd. Generellt inkluderar installationen följande steg: 

  1. Riskbedömning: Bedömning av potentiella risker och faror associerade med maskinen. 
  1. Val av skydd: Välj rätt typ av skydd baserat på riskbedömningen och maskinens specifikationer. 
  1. Installation: Montera skyddet på maskinen enligt instruktioner och säkerhetsstandarder. 
  1. Testning: Kontrollera att skyddet fungerar korrekt och effektivt skyddar operatören från risker. 

Vanliga frågor om fräsmaskinskydd

Vad är syftet med fräsmaskinskydd?

Syftet är att skydda operatörer från skador orsakade av roterande delar, flygande spån och andra risker som uppstår vid användning av fräsmaskiner.

Hur väljer jag rätt fräsmaskinskydd?

Valet av rätt skydd beror på maskinens specifikationer, arbetsmiljön och de potentiella riskerna. En riskbedömning kan hjälpa till att identifiera de mest lämpliga skydden.

Kan fräsmaskinskydd anpassas?

Ja, många fräsmaskinskydd är justerbara och kan anpassas för att passa specifika maskiner och arbetsuppgifter.