ÄR DINA MASKINER
SKYDDADE UP TO DATE?

CHECKLISTA FÖR MASKINSKYDD

GLÖM INTE

MASKINSÄKERHET

VID VÄDERING AV MASKINERNAS SÄKERHET, SKALL FÖLJANDE I AKTAGAS:

Arbetskyddslagen 738/2002 förutsätter att maskinsäkerhet hålls I ordning och även förbättras allt efter nya tekniska lösningar kan göra maskinarbetet tryggare. Bruks- och hanterinsanvisningar ger, I de testa fallen bara en överskådlig uppfattning om vad maskinskyddandet innebär.

Skydden och säkerhetsutrustningen måste, pålitligt och ändamålsenligt, skydda operatören för dom riskerna som de är monterade för.

SKYDDEN OCH SÄKERHETSUTRUSTNINGEN MÅSTE UPPFYLLA FÖLJANDE KRAVEN:

 1. Robust konstruktion
 2. Får ej förorsaka nya risker eller faror
 3. Får ej vara enkla att avlägsna eller göras sättas ur funktion
 4. Måste vara monterade tillräckligt långt från farozonen
 5. Får ej begränsa synfält till operations-område
 6. Tillåta de åtgärder som avses i avsnitt 12 (arbetskyddlagen 738/2002)

KLARLÄGGNING AV FAROR OCH RISKBEDÖMNING

MASKINENS SÄKERHET MÅSTE KLARLÄGGAS OCH VÄRDERAS SYSTEMATISKT

Om det visar sig att användendet av maskin förorsakar uppenbar risk för skada eller obehag, måste arbetsgivaren omedelbart vidta erforderliga åtgärder för att åtgärda risk och störning. I första hand risker avskaffas från maskinernas utförande och konstruktion, om möjligt, därefter kan tänkas att tillträde till farozonen hindras med lämplig utrustning. Om risker inte kan avskaffas med tekniska lösningar, så bör maskinsäkerheten säkras med handledning, varningssignal, varningsskyltar eller personskydd.

Efter kartläggning av faror och risker, arbetsgivaren måste avlägsna framkomna olägenheter eller minska dom till lägsta möjliga nivå, dock minst till samma nivå som lagen förutsätter.

Alla arbetsgivare ska regelbundet undersöka och bedöma risker som kan leda till arbetsskador. Detta gäller också om arbetsgivaren planerar att göra ändringar i sin verksamhet. Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt. Arbetsgivaren ska försöka att åtgärda riskerna omedelbart. Om det inte går ska åtgärderna tidplaneras och införas i en skriftlig handlingsplan som alla arbetsgivare ska ha. Skyddsombuden ska vara med i detta arbete. Reglerna finns i Arbetsmiljölagen, kapitel 3, 2a, och i 4 och 8:e paragraferna i Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det finns mycket bra information på www.av.se

BÄNKSLIPMASKINER

I DESSA MASKINER BÖR FÖLJANDE TAS TILL HÄNSYN::

 • Ordentligt maskinskydd som tål hantering och slitage
 • Tillräcklig belysnin g, 300-500 lx.
 • Helt fungerande nödstopp, och underspännigsbrytare
 • Stannar maskinen tillräckligt snabbt (c:o 10 sek)

BORRMASKINER

I DESSA MASKINER BÖR BEAKTAS:

 • Helt fungerande spindelskydd, som täcker spindeln på tre håll
 • Tillräcklig belysning, 300 -500 lx
 • Helt fungerande nödstopp och underspänninsbrytare

FRÄSMASKINER

I DESSA MASKINER BÖR BEAKTAS:

 • Fungerande maskinskydd som hindrar spånen att flyga mot operatören och att skyddet är av robust utförande som normal verkstadshantering kräver
 • Tillräcklig belysning, 300-500 lx
 • Helt fungerande nödstopp och underspänningsbrytare

METALLSVARVAR

I METALL SVARVAR BÖR BEAKTAS:

 • Spånskydd
 • Chuckskydd utrustad med mickrobrytare
 • Ledarskruv och matningsspindel övertäckt
 • Bakvägg I fall det finns en gångväg bakom svarven
 • Tillräcklig belysning, 300-500 lx
 • Helt fungerande nödstopp och underspänningsbrytare

HYDRAULPRESSAR

I DESSA MASKINER BÖR BEAKTAS:

 • Helt fungerande skydd till för att skydda operatören mot sprukna verktyg eller arbetsstycken
 • Tillräcklig belysning, 300 – 500 lx

TRÄSVARVAR

I DESSA MASKINER BÖR BEAKTAS:

 • Spånskydd
 • Tillräcklig belysning, 300-500 lx
 • Helt fungerande nödstopp och underspänningsbrytare

BANDSÅGAR

I BANDSÅGAR BÖR BEAKTAS:

 • Bladet skall vara skyddat fram till bladstyrningar
 • Tillräcklig belysning, 300-500 lx
 • Helt fungerande nödstopp och underspänningsbrytare

RIKTHYVLAR

I DESSA MASKINER BÖR BEAKTAS:

 • Det roterande skäret måste ha ett pålitligt fungerande skydd
 • Helt fungerande nödstopp och underspänningsbrytare

KLYVSÅGAR

I DESSA MASKINER BÖR BEAKTAS:

 • Sågklingan skall vara skyddat med fjädrande, och genomskinlig skyddskåpa
 • Helt fungerande nödstopp och underspänningsbrytare

ALLA MASKINER

ALLA MASKINER BERÖRS AV FÖLJANDE RAGLER:

 • Användnings- och säkerhetsinsruktioner
 • Tillräckligt stort säkerketsområde
 • Riskbedömning gjort
 • Helt fungerande nödstopp och underspänningsbrytare
 • Stopptid på maskinen, är den acceptabelt kort
 • Är maskinen förankrad på sitt underlag?

CHECKLIST FÖR MASKINSKYDD

  Maskinskydd

  OkEj

  Belysning

  OkEj

  Nödstopp

  OkEj

  Motorsbroms

  OkEj

  Bruks- och säkerhetsinstruktioner

  OkEj

  Skydd som fungerar

  OkEj

  Belysning

  OkEj

  Bruks- och säkerhetsinstruktioner

  OkEj

  Maskinskydd

  OkEj

  Belysning

  OkEj

  Nödstopp

  OkEj

  Bruks- och säkerhetsinstruktioner

  OkEj

  Skydd som fungerar

  OkEj

  Belysning

  OkEj

  Nödstopp

  OkEj

  Bruks- och säkerhetsinstruktioner

  OkEj

  Maskinskydd

  OkEj

  Belysning

  OkEj

  Nödstopp

  OkEj

  Bruks- och säkerhetsinstruktioner

  OkEj

  Skydd som fungerar

  OkEj

  Belysning

  OkEj

  Nödstopp

  OkEj

  Bruks- och säkerhetsinstruktioner

  OkEj

  Skydd som fungerar

  OkEj

  Nödstopp

  OkEj

  Bruks- och säkerhetsinstruktioner

  OkEj

  Skydd som fungerar

  OkEj

  Nödstopp

  OkEj

  Bruks- och säkerhetsinstruktioner

  OkEj

  Spånskydd

  OkEj

  Chuckskydd

  OkEj

  Ledarskruvskydd

  OkEj

  Bakvägg

  OkEj

  Belysning

  OkEj

  Nödstopp

  OkEj

  Bruks- och säkerhetsinstruktioner

  OkEj

  Max Ø för chucken

  Max Ø för arbetsstycke

  Har riskbedömning gjorts för era maskiner?

  OkEj