Riskien arvioinnit

”Vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin eli riskien arvioinnin perusteella työnantajan tulee poistaa havaitut haitta- ja vaaratekijät tai vähentää ne mahdollisismman alhaiselle tasolle kuitenkin vähintään lainsäädännön vaatimusten tasolle.”

Palvelun kuvaus

Turvallisuuskartoituksessa toimipaikkanne työtiloissa tehdään tila-, kone- ja laitekohtaiset riskien ja vaarojen arvioinnit.

Turvallisuuskartoituksesta asiakas saa riskien ja vaarojen arviointiraportin (lakisääteinen riskien ja vaarojen arviointi / määräaikaistarkastus), missä käsitellään ja arvioidaan tila-, kone- ja laitekohtaisesti havaitut riskit ja vaarat sekä esitetään toimenpide-ehdotukset riskien ja vaarojen poistamiseksi ja vähentämiseksi.

”Työvälineiden turvallisuus on selvitettävä ja arvioitava järjestelmällisesti.”

Turvallisuuskartoituksen (riskien ja vaarojen arvioinnin) teettämisellä  työnantaja (toimipaikan toiminnasta vastaava esimies/rehtori ) voi tarvittaessa todistaa huolehtineensa työtilojen turvallisuutta koskevien lakien ja asetusten huomioimisesta ja noudattamisesta, sekä samalla lisätä tiloissa toimivien ja työskentelevien henkilöiden turvallisuutta ja työhyvinvointia.

Oletko kiinnostunut riskien arvioinnista?

Sovitaan yhdessä turvallisuuskartoituksen toteuttamisesta.
Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä sinuun 2 työpäivän kuluessa.