ONKO KONEITTESI
TURVALLISUUS AJANTASALLA?

TARKISTUSLISTA KONEIDEN SUOJALAITTEILLE

ÄLÄ UNOHDA KONEESI TURVALLISUUTTA

KONETURVALLISUUDESSA TULEE HUOMIOIDA SEURAAVAA:

Käyttöasetuksen ohella koneiden turvallisuuden parantamista edellytetään työturvallisuuslaissa (738/2002). Ei riitä, että kone on sitä joskus aikoinaan koskeneiden määräysten mukainen, vaan lain 8 §:n mukaan turvallisuutta on parannettava sitä mukaa kun käytettävissä olevat keinot ja tekniikan kehittyminen tekevät sen mahdolliseksi.

Työvälineen suojusten ja turvalaitteiden on luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti suojattava siltä vaaralta tai niiltä vaaroilta, joita varten ne on asennettu.

SUOJUSTEN JA TURVALAITTEIDEN ON TÄYTETTÄVÄ SEURAAVAT VAATIMUKSET:

 1. ovat rakenteeltaan vankkoja
 2. eivät aiheuta lisävaaraa
 3. eivät ole helposti poistettavissa tai tehtävissä toimimattomiksi
 4. sijaitsevat riittävän kaukana vaara-alueesta
 5. eivät tarpeettomasti rajoita näkyvyyttä työvälineen toiminta-alueelle
 6. sallivat 12 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet

VAAROJEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI

TYÖVÄLINEIDEN TURVALLISUUS ON SELVITETTÄVÄ JA ARVIOITAVA JÄRJESTELMÄLLISESTI

Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa, työnantajan on ryhdyttävä vaaran tai haitan poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi. Ensisijaisesti vaara tulee poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla, kuten vaara-alueelle pääsyn estävillä tai vaarallisten osien liikkeen ennen vaara-aluetta pysäyttävillä laitteilla. Jos vaaraa ei voida poistaa teknisillä toimilla, työvälineen käytön turvallisuus tulee varmistaa opastuksella, varoituslaitteilla, turvamerkeillä ja henkilönsuojaimilla.

Vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin eli riskien arvioinnin perusteella työnantajan tulee poistaa havaitut haitta- ja vaaratekijät tai vähentää ne mahdollisimman alhaiselle tasolle kuitenkin vähintään lainsäädännön vaatimusten tasolle.

Hiomakoneet

HIOMAKONEISSA TULEE HUOMIOIDA SEURAAVAA:

 • Ehjä suojalaite, riittävästi iskuja ja hankausta kestävä
 • Riittävä valaistus, 300 – 500 lx
 • Ehjä ja toimiva hätäseispainike, sekä alijännitelaukaisu
 • Pysähtyykö kone riittävän nopeasti (n. 10s)

Porakoneet

PORAKONEISSA TULEE HUOMIOIDA:

 • Ehjä suojalaite, joka peittää karan ja terän kolmelta suunnalta
 • Riittävä valaistus, 300 – 500 lx
 • Ehjä ja toimiva hätäseispainike, sekä alijännitelaukaisu

Jyrsimet

JYRSIMISSÄ TULEE HUOMIOIDA:

 • Ehjä suojalaite, estää lastujen sinkoamisen käyttäjää kohti ja on riittävästi iskuja ja hankausta kestävä
 • Riittävä valaistus, 300 – 500 lx
 • Ehjä ja toimiva hätäseispainike, sekä alijännitelaukaisu

Metallisorvit

METALLISORVEISSA TULEE HUOMIOIDA:

 • Lastunsuoja
 • Pakansuoja varustettuna mikrokatkaisijalla
 • Johdeakseli/-ruuvisuojaus eli voimansiirto peitetty
 • Takaseinä, mikäli koneen takana on kulkuväylä
 • Riittävä valaistus, 300 – 500 lx
 • Ehjä ja toimiva hätäseispainike, sekä alijännitelaukaisu

Hydraulipuristimet

HYDRAULIPURISTIMISSA TULEE HUOMIOIDA:

 • Ehjä suojalaite estämään työkalun tms. sinkoamista
 • Riittävä valaistus, 300 – 500 lx

Puusorvit

PUUSORVEISSA TULEE HUOMIOIDA:

 • Lastunsuoja
 • Riittävä valaistus, 300 – 500 lx
 • Ehjä ja toimiva hätäseispainike, sekä alijännitelaukaisu

Vannesahat

VANNESAHOISSA TULEE HUOMIOIDA:

 • Terä suojattu teräohjaimiin saakka
 • Riittävä valaistus, 300 – 500 lx
 • Ehjä ja toimiva hätäseispainike, sekä alijännitelaukaisu

Oikohöylät

OIKOHÖYLISSÄ TULEE HUOMIOIDA:

 • Terällä on ehjä ja toimiva suojalaite
 • Ehjä ja toimiva hätäseispainike, sekä alijännitelaukaisu

Pyörösahat

PYÖRÖSAHOISSA TULEE HUOMIOIDA:

 • Koneessa on terän yläpuolinen suojalaite
 • Ehjä ja toimiva hätäseispainike, sekä alijännitelaukaisu

Kaikki koneet

KAIKKIA KONEITA KOSKEVAT SEURAAVAT:

 • Käyttö- ja turvaohjeet
 • Riittävä turva-alue
 • Riskien arviointi tehtynä
 • Ehjä ja toimiva hätäseispainike sekä alijännitelaukaisu
 • Pysähtyykö kone riittävän nopeasti?
 • Onko kone kiinnitetty alustaansa?

TARKISTUSLISTA KONEIDEN SUOJALAITTEILLE

  Suojalaite

  KylläEi

  Valaistus

  KylläEi

  Hätäseispainike

  KylläEi

  Moottorijarru

  KylläEi

  Käyttö- ja turvaohjeet

  KylläEi

  Suojalevy

  KylläEi

  Valaistus

  KylläEi

  Käyttö- ja turvaohjeet

  KylläEi

  Suojalaite

  KylläEi

  Valaistus

  KylläEi

  Hätäseispainike

  KylläEi

  Käyttö- ja turvaohjeet

  KylläEi

  Suojalevy

  KylläEi

  Valaistus

  KylläEi

  Hätäseispainike

  KylläEi

  Käyttö- ja turvaohjeet

  KylläEi

  Suojalaite

  KylläEi

  Valaistus

  KylläEi

  Hätäseispainike

  KylläEi

  Käyttö- ja turvaohjeet

  KylläEi

  Suojalaite

  KylläEi

  Valaistus

  KylläEi

  Hätäseispainike

  KylläEi

  Käyttö- ja turvaohjeet

  KylläEi

  Suojalaite

  KylläEi

  Hätäseispainike

  KylläEi

  Käyttö- ja turvaohjeet

  KylläEi

  Suojalaite

  KylläEi

  Hätäseispainike

  KylläEi

  Käyttö- ja turvaohjeet

  KylläEi

  Lastunsuoja

  KylläEi

  Pakansuoja

  KylläEi

  Johdeakselisuoja

  KylläEi

  Takaseinä

  KylläEi

  Valaistus

  KylläEi

  Hätäseispainike

  KylläEi

  Käyttö- ja turvaohjeet

  KylläEi

  Pakan max. Ø

  Työkappaleen max. Ø

  Onko koneille ja laitteille tehty riskien arviointi?

  KylläEi